کینوا سفید ایرانی بعد از سال ها تلاش بسیاری از افراد فعال در این حوزه وارد بازار گردیده است. با توجه به آزمایشهای صورت گرفته ارزش غذایی این محصول با نمونه های خارجی کاملاً مطابقت دارد. تفاوت ظاهری در رنگ این دو نمونه به علت ژنوتیپ بذر آنهاست و به نوع فراوری ارتباطی ندارد.

برای خرید این محصول میتوانید از دو روش خرید اینترنتی و خرید تلفنی یا حضوری اقدام نمایید.

فروش فوق العاده دانه کینوا

کینوا خارجی

کینوا ایرانی